Search
  • AGM Blog

Demokracija se glumi - jer je u realnom svijetu zapravo nema


“Demokracija se glumi”, kaže dr. Anđelko Milardović, autor knjige pod naslovom Simulacija demokracije, u izdanju AGM-a, “jer je u realnom svijetu zapravo nema ili je ima malo. U pravilu je defektna. Bilo u Hrvatskoj, bilo na razini Europske unije. Ako je to Ono čega nema – to se zapravo simulira. Odnosno, proizvodi se pričin nečega nepostojećega”.


Cilj te knjige bio je istražiti demokraciju u doba tehno-kulture, a riječ je uglavnom o vremenu na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, vremenu simulacije svega postojećega. Za autora je simulacija demokracije zapravo velika politička predstava, koja se odigrava preko izbora, kojima se tepa da su „praznik demokracije“. A u demokratskom političkom teatru “šeću se političke maškare obučene u šarena konstruirana demokratska odijela različitih boja – crvena, plava, žuta, crna, zelena i narančasta. Svatko igra svoju ulogu. No treba zaviriti, što zapravo stoji iza ovakvih odijela i krinki i uloga.”


Knjiga se čvrsto drži teze da je simulirana demokracija ozbiljan političko-etički problem jer izražava krizu parlamentarne demokracije, a istodobno je svjesno skrojeni zastor za maskiranje vladavine oligarhije.

U hrvatskom modelu ta je oligarhija medijski predstavljena kao nova elita, a zapravo su kapital ili stekli položajem u bivšem sustavu ili kao tranzicijski profiteri.


Evo jednog ulomka iz knjige koji se odnosi na hrvatsku tranziciju:

U vremenu velikog tranzicijskog spektakla ili tranzicije, nomenklatura kao tranzicijski i ratni profiter, u medijima se opisuje, kao nova elita. Ta „nova elita” ili novi Glembayevi imala je zadržala kapital, informacije, društvene veze i medije, pojavivši se kao stara-nova klasa, odnosno oligarhija s repovima stare „duboke države”, s kojom je uredno poslovala. Riječ je o tranzicijskim i ratnim profiterima ili moralnom dnu društva.

Oligarhija se u povijesti oblika vladavine javila kao jedan od oblika vladavine koji se opisuje kao „vladavina nekolicine” u čistoj ili prikrivenoj formi demokracije s oligarhijskim tendencijama.


Knjigu možete nabaviti u web shopu AGM-a (www.agm.hr).