Search
  • AGM Blog

Kršćanske teme u monografiji Ane Guberine


AGM je objavio monografiju slikarice Ane Guberine te time nastavlja niz izdanja likovnih monografija. Riječ je o umjetnici koja se na sebi svojstven način bavi religioznom tematikom., a slike joj nose nazive poput “Meditacija”, “Tišina”, “Isus umire na križu”, “Uskrsnuće”, “Adam i Eva”… Tekst u monografiji napisala je Iva Körbler.

Ana Guberina diplomirala je slikarstvo 1996. godine na Akademiji likovnih umjetnosti. Izlagala je na četrdesetak samostalnih i više od stotinu skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad više je puta dobila priznanja i nagrade. Članica je HDLU-a, WAG Hrvatska i CIVA (Christians in the Visual Arts).

Kako umjetnicu opisuje autorica Mnografije Iva Körbler, ona se u kontinuitetu bavi najvažnijim kršćanskim temama koje uspijeva prikazati na najvišem stupnju figurativne redukcije, upravo kroz jezik apstrakcije, paučinastih struktura i struna.

Slikarstvo Ane Guberine ne otkriva umjetnicu koja bježi od stvarnosti i koja se emotivno, mentalno i duhovno ograđuje od nje i sakriva u negaciju i ništavilo. Naprotiv, kod Ane Guberine “svijet očito pokreće i čuva u ravnoteži Božja ljubav koja se rasprostire poput svjetla”.