Search
  • AGM Blog

Kako mediji zavode, manipuliraju i jednostavno - lažu


Živimo u “zaboravu medijskog utjecaja” na naše živote. Tomu su pripomogle i književnost i umjetnost općenito, i filozofija. Naša je nesvjesnost problema poprimila oblik opčinjenosti igrom i zabavom, Na djelu je novi oblik porobljavanja svijeta paralelnom uporabom ratne tehnologije medijskog zavođenja...

Zaključuje se to u knjizi Mediji – od zavođenja do manipuliranja, autora Seada Alića, što ju je AGM izdao prije nekoliko godina. No možda nikad kao danas, u jeku golemog utjecaja interneta i društvenih mreža te kontroverzi koje se vežu uz primjenu i praksu tih novih medijskih kanala.


Pojedinac u masi...


Autor u knjizi postavlja kontekst manipulacije (medijsko preoblikovanje pojedinca u masu, korištenje medija u ratne svrhe itd.) i zavođenja, iznoseći tezu da su totalitarni režimi 20. stoljeća velikim dijelom posljedica ovih tehnologija (masovnog komuniciranja). To nalaže potrebu ponovnog, interkulturalnog promišljanja mjesta i uloge književnosti i filozofije u novim, medijima preoblikovanim i manipulacijama i zavođenjem kontaminiranim svjetovima kultura, religija, politika, znanosti...


Suvremene manipulacije zavođenjem medijima, političkim obećanjima, otvaranjem prostora za nadu od strane religijskih hijerarhija i velikih korporacija - imaju svoj začetak u ustanovljenju logosa i njegovu suprotstavljanju mythosu. Svijet je instrumentaliziran onog trenutka kada je počelo reduciranje ljudskog odnosa prema svijetu na jezičko-tehničko-praktičko-instrumentalni odnos.


Bježeći od slobode neki ljudi, izmanipulirane osobe imaju zadovoljstvo da se njima upravlja izvana. Tako su u nekom sigurnom okružju, bez odgovornosti iznošenja vlastitog stava…

U knjizi se također zaključuje da su suvremeni mediji (radio, televizija, internet, društvene mreže…) stvorili virtualni ljudski okoliš, sredinu, koja posredujući određuje, informirajući oblikuje, prenoseći informacije stvara ih. Svakodnevica u koju smo uronjeni obiluje primjerima najrazličitijih medijskih manipulacija.


Proizvođenje laži


No danas je ipak, nakon reklamnog i političkog zavođenja, najveći problem proizvođenje čiste laži u medijima. Alić u knjizi iznosi stavove i mišljenja više teoretičara i onih koji su se izravno susretali s medijskom proizvodnjom. Na primjer Philippe Breton, koji se u svojoj knjizi Izmanipulirana riječ također bavio medijskim manipulacijama. Tako je među ostalim zanimljiva njegova teza o ljudima koji unatoč bjelodanim lažima, tiraniji i potpuno nedemokratskom okružju nekih totalitarnih režima, jednostavno žele biti uvjereni, odnosno imaju potrebu biti izmanipulirani propagandom. Bježeći od slobode neki ljudi, izmanipulirane osobe imaju zadovoljstvo da se njima upravlja izvana. Tako su u nekom sigurnom okružju, bez odgovornosti iznošenja vlastitog stava… Breton zaključuje da u svijetu u kojem danas živimo, simuliranih okoliša, ideologija i obvezujućih hijerarhija – laž postaje prostor unutar kojega se krećemo, i samim tim samo govor o laži gubi na svojoj važnosti.


Više o knjizi OVDJE...


Tu je još jedna, novija knjiga, koju je o medijima objavio AGM - Medijska konstrukcija društvene zbilje, u kojoj autor Hajrudin Hromadžić fenomen medija analizira obradom primjera rasnih, etničkih, vjerskih, spolno-rodnih ili socijalno-klasnih problema. U knjizi su analizirani različiti vidovi predstavljenog problemskog motiva koji se manifestiraju kroz niz pojedinačnih medijsko-žanrovskih karakteristika, odnosno produkcijskih praksi u domeni medija tiska, televizije, Interneta, mobilne telefonije…


Više o knjizi OVDJE...