Search
  • AGM Blog

Mjesec hrvatskog jezika i AGM-ova knjiga o jeziku


Mjesec hrvatskoga jezika počeo je 21. veljače, a traje do 17. ožujka. Riječ je o manifestaciji u sklopu Međunarodnog dana materinskoga jezika, koji je proglasio UNESCO 1999. godine. Posebna se pozornost usmjerava na jedno od najvažnijih obilježja hrvatskoga nacionalnog identiteta – hrvatski jezik, koji je unatoč brojnim okolnostima koje mu nisu bile sklone zadržao svoju samobitnost i samosvojnost.

U nas se Mjesec hrvatskog jezika poklapa s obljetnicom objave znamenite Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine (sastavljena 9. ožujka 1967.). To je stanoviti proglas koji su objavili hrvatski jezikoslovci, nezadovoljni objavljenim rječnicima i pravopisima u kojima se jezik, u skladu s Novosadskim dogovorom, nazivao srpskohrvatskim/hrvatskosrpskim, te se nastojalo postići da Hrvati govore jezik koji će biti tek lokalna varijanta srpskog jezika.

Novosadski dogovor nije bio po volji hrvatskih jezikoslovaca pa ni onih koji su, ne želeći mu se odmah javno usprotiviti, stavili na njega potpis. Stoga su izdali Deklaraciju, i u njoj iznijeli svoje negativne stavove o Novosadskom dogovoru. Dokument je potpisalo 18 hrvatskih znanstvenih i kulturnih ustanova.


AGM je nadavno izdao knjigu dr. Dubravke Brezak Stamać pod naslovom O hrvatskom jeziku i prirodi u jeziku, kojom autorica istražuje važne teme procesa afirmacije hrvatskog jezika kao nastavnog jezika, ali i u širem smislu kao jednog od temelja nacionalne samoopstojnosti. Provodni motiv u knjizi je priroda, od Petra Zoranića koji je koristi kao stalnu figuru uživanja, sve do Antuna Gustava Matoša koji koristi cvijet kao funkcionalno oblikovani simbol.

Prinos djela nije vidljiv samo u osvjetljavanju statusa predmeta Hrvatski jezik, nego se kroz odnos prema hrvatskomu jeziku uspješno naziru društveni, kulturni, pa i politički odnosi u promatranom razdoblju.


Knjiga se može pogledati OVDJE…