Search
  • AGM Blog

O nastajanju slavenskih naroda piše bjegunac iz 1945.


AGM je nedavno objavio knjigu Pavla Tijana pod naslovom Proces nastajanja slavenskih naroda i drugi eseji. Riječ je o autoru koji je bio hrvatski enciklopedist i jedan od najpoznatijih disidenata iz bivše države neposredno nakon Drugog svjetskog rata.

Nakon pada Nezavisne Države Hrvatske 1945. godine bježi od nadolazeće partizanske vojske zbog straha od odmazde. Prvo odlazi u Austriju te preko nje u Rim, gdje je ostao do 1947. godine. Godine 1946. tu je objavio knjigu Martyrium Croatie (Hrvatsko mučeništvo). Iz Rima odlazi u Madrid, gdje je s obitelji, koja mu se pridružila tek 1955., živio do kraja života.

U Španjolskoj je bio sveučilišni profesor u Madridu znan kao don Pablo Tijan Roncevic.


Vlada Republike Hrvatske prenijela je njegova pisana djela iz Madrida u Zagreb. U novoj AGM-ovoj knjizi je objavljeno osam Tijanovih eseja, koje je odabrala hispanistica i prevoditeljica Željka Lovrenčić: Nastajanje današnjih balkanskih naroda, Korijeni slavenskoga ideala, Ruska historiografija predvođena sovjetima, Mit o Masaryku, Proces nastajanja slavenskih naroda, Konstantinopol i njegovo carstvo, Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade 1961. godine i Juraj Križanić, prvi apostol slavenskoga ekumenizma.

Eseji su poredani kronološki od 1947. do 1968. godine i obuhvaćaju razna područja koja su zanimala slavista Tijana - od povijesne preko sociološke i etnološke tematike do književne analize Andrićeva djela i sudbine Jurja Križanića.


Pavao Tijan je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij slavistike. Radio kao privatni učitelj, zatim profesor u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1935–41). Od 1938. suradnik M. Ujevića na pripremama za Hrvatsku enciklopediju i član središnjeg uredništva. Od 1941. književni tajnik i urednik u Hrvatskom izdavalačkom bibliografskom zavodu (HIBZ). Surađivao u Hrvatskoj prosvjeti, Obzoru, Hrvatskoj straži, Jutarnjem listu i drugim periodicima. Istraživao je kulturnu povijest i običaje Senja i Primorja (Senjske štorije i ćakule, 1939; Grad Senj u povijesti i kulturi hrvatskoga naroda, 1940 ). Od 1944. pročelnik za visoko školstvo i znanstvene ustanove u Ministarstvu prosvjete NDH; u svibnju 1945. napustio Hrvatsku. Od 1947. u Španjolskoj; radio je na projektu Enciklopedije španjolske kulture i na više drugih španjolskih enciklopedijskih izdanja. Pokrenuo je i uređivao hrvatski program na španjolskom nacionalnom radiju.