Search
  • AGM Blog

Od pomoraca s mletačkih brodova do uglednih intelektualaca


Kroz niz ključnih političkih događaja autor Eduardo R. Antonich u knjizi Hrvatska i Hrvati u Urugvaju objašnjava podrijetlo hrvatske iseljeničke zajednice u Urugvaju. Kako se knjizi napominje, politički događaji poput atentata i smrti Stjepana Radića, diktature kralja Aleksandra, osnivanja SFRJ… događaji su koji se analiziraju i smatraju bitnim čimbenikom u razumijevanju iseljeničke zajednice. Knjigu su objavili su zagrebački nakladnici AGM i Hrvatska matica iseljenika. Eduardo R. Antonich rođen je u Montevideu 1963. godine. U rodnome gradu studirao je na urugvajskom Državnom sveučilištu (Universidad de la República), stekavši 1990. diplomu iz područja pravnih i društvenih znanosti, pa od tada uspješno razvija odvjetničku karijeru. Od 2003. godine počasni je konzul Republike Hrvatske u Urugvaju.

Kao potomak hrvatskih iseljenika, on želi otrgnuti zaboravu sve one ljude koji su izgrađivali hrvatsku iseljeničku zajednicu u Urugvaju pri tome voleći i ne zaboravljajući Hrvatsku. Inače izvorno Antonichevo historiografsko djelo „Croacia y los croatas en Uruguay“, tiskano je prije petnaestak godina. Knjiga je podijeljena na nekoliko cjelina: prvi pioniri u Urugvaju, potom iseljavanje Hrvata u Urugvaj, osnivanje Hrvatskog doma u Montevideu, osnivanje Jugoslavenskog društva "Bratstvo", osnivanje Hrvatske katoličke zajednice, proglašavanje neovisne Republike Hrvatske.

Danas u Urugvaju živi već treća i četvrta generacija hrvatskih potomaka, procjenjuje se da ih ima oko 5000. Prvi hrvatski useljenici u Urugvaju spominju se još u drugoj polovici 18. stoljeća. Bili su to hrvatski pomorci koji su napuštali mletačke i španjolske brodove i ostajali u Južnoj Americi. Uočljivije iseljavanje Hrvata, uglavnom iz Dalmacije, u Urugvaj otpočelo je krajem 19. stoljeća. No ti hrvatski iseljenici nisu uspjeli osnovati svoju iseljeničku koloniju i ostaviti neki dublji trag u životu svoje nove domovine. Antonich iščitava hrvatsku povijest novoga vijeka u njezinu svjetskom kontekstu, napose povijest iseljeništva u borbi za rješenje tzv. hrvatskog pitanja.